Akcia 2+1 na novú líniu inovatívnych proteínov | Upratovanie skladu so širokou ponukou

Je CBD gamechanger? A možno len marketing…

 • čítanie na 16 min.

Je CBD gamechanger? A možno len marketing…

CBD alebo canabidiol je relatívne nový pojem ktorý dostáva čoraz viac priestoru na pomyselnom poli produktov s doplnkami výživy. Tak ako väčšina doplnkov výživy ani CBD nie je výnimkou masívnej reklamnej kampane predajcov, ktorí sľubujú že tento malý zázrak Vás zbaví všetkých vašich problémov. Ako to však väčšinou býva, pochybní predajcovia s pochybnými produktmi Vás zbavia pri najlepšom len peňazí, ktoré za produkt zaplatíte. CBD je špecifické tým, že donedávna bolo na území SR v zozname psychotropných látok. Ak sa pre vyskúšanie CBD rozhodnete, poďme sa pre čo najlepší benefit pozrieť na to, čo naznačujú najnovšie štúdie. V článku sa dozviete, či ozaj ide o spomínaný GAMECHANGER alebo len šikovný marketingový ťah.

V článku si prečítate:

 • Všetko čo potrebujete vedieť o CBD
 • Ako funguje CBD a čo je endokanabinoidný systém
 • Ako CBD pôsobí na náš organizmus
 • Pozitívne účinky spojené s aplikáciou CBD
 • Načo si treba dať pozor v súvislosti s užívaním a negatíva, ktoré so sebou CBD prináša 

Čo vlastne potrebujem vedieť o CBD?

V prvom rade by bolo na mieste rozobrať na drobné, čo CBD je a ako sme sa k nemu dopracovali. Takže všetko pekne poporiadku.

Pestovanie konope pre jeho liečivé účinky a priemyselné výhody siahajú až do staroveku. Rôzne kultúry využívali konopnú rastlinu na liečenie širokého spektra chorôb. Liečitelia v starej Číne jej účinky využívali na maláriu, menštruačné príznaky, dnu a zápchu. V stredoveku sa kanabis používal na bolesti, epilepsiu, nevoľnosť a zvracanie. V západnej medicíne sa konope používalo ako analgetikum.
Podľa tejto publikácie boli pre výskum kanabinoidov prelomové 40 roky dvadsiateho storočia. V roku 1942 Roger Adams izoloval CBD a neskôr aj THC. Následne začali ďalšie výskumy syntetizácia a štúdie sledujúce vplyv CBD na ľudský organizmus, ktoré prebiehajú do dnešných dní.

Cannabis sativa alebo konopa siata je hlavný druh tejto zväčša nechválne známej rastliny. Táto rastlina obsahuje viac ako 120 rôznych substancií známych ako kanabinoidy. Najznámejší kanabinoid je bezpochyby vyššie spomínaný tetrahydrokanabinol (THC), ktorý ľudia poznajú pre svoje psychoaktívne vlastnosti. Kanabinoid, ktorý je pre nás podstatnejší je kanabidiol (CBD), ktorý nie je na rozdiel od THC psychoaktívny, resp. pôsobí na organizmus iným spôsobom. CBD a THC majú rovnaký molekulárny vzorec v podobe 21 atómov uhlíka, 30 atómov vodíka a 2 atómov kyslíka. Avšak práve malý rozdiel v molekulárnej štruktúre (usporiadaní atómov) tvorí obrovský rozdiel v účinkoch na ľudský organizmus.

Pestujú sa rôzne odrody rastlín, ktoré obsahujú rôzne množstvá a pomery medzi THC a CBD. Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej publikácií uvádza, že v rastlinách sú THC aj CBD derivované od ich kyselinových prekurzorov. V prípade THC ide o kyselinu tetrahydrokanabinolovú (THCA) a v prípade CBD je to kyselina kanabidiolová (CBDA). Obe tieto kyseliny sú odvodené od kyseliny kanabigerolovej. Posledný krok, ktorý odlišuje to, či pôjde o syntézu THCA alebo CBDA závisí od vystavenia rastliny na svetle, teplote alebo dozrievaniu, čo následne vyúsťuje do syntézy THC alebo CBD.

Väčšina na trhu dostupného CBD pochádza práve z odrody Cannabis sativa resp. konopa siata (technické konope). Keď končí kvitnúca fáza, rastliny sa odseknú nad koreňom. Stonky sa nechávajú usušiť a následne sa namáčajú aby sa vlákna v stonke zmäkčili. Potom sa môže začať extrakcia samotného CBD, pri ktorej sa používajú zelené časti rastliny. Extrakcia môže prebiehať tromi spôsobmi a to ako olejová extrakcia, extrakcia za pomoci rozpúšťadiel, alebo metóda supekritickej CO2 extrakcie.

Pri olejovej extrakcii sa zmes oleja a konope zahrieva na cca 100 °C pričom dochádza k postupnému odparovaniu pridaného oleja a ostáva iba vysoko koncentrovaný CBD olej. Pri použití organických rozpúšťadiel  sa najčastejšie využíva etanol, propán alebo bután. Taktiež sa zmes konope a organického rozpúšťadla zahrieva a dochádza k extrakcií CBD pričom sa rozpúšťadlo odparuje a zmes sa filtruje. Superkritická CO2 extrakcia prebieha za pomoci CO2 pričom musí dosiahnuť určitú úroveň teploty a tlaku. Táto metóda je technologicky najzložitejšia, avšak jej výsledkom je najkvalitnejší olejový CBD extrakt. Samozrejme, ešte prebiehajú ďalšie procesy ako čistenie alebo dekarboxylácia s úmyslom dosiahnuť čo najkvalitnejší a najčistejší produkt.

Ako je to na Slovensku s legislatívou v súvislosti s CBD? Takto…

V tlačovej správe Ministerstva zdravotníctva z októbra minulého roku sa uvádza, že ​Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (z. č. 139/1998 Z.z.). Za dovoz prípravkov s obsahom kanabidiolu, ktoré sú dostupné vo všetkých okolitých krajinách, už nebude nikomu hroziť riziko obvinenia. Po prijatí tohto zákona budú tieto prípravky voľne dostupné aj na Slovensku. Kanabidiol má antioxidačné vlastnosti podobne ako vitamín C alebo vitamín E, ako aj iné účinky, ktoré sú predmetom skúmania.

Na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR sa dočítate: Dňa 1. 5. 2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, v ktorej bude vyradený cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok, pretože táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovenská republika je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku.

Avšak má to jeden háčik. Ďalej je uvedené, že CBD sa nemôže predávať ako súčasť potravín a výživových doplnkov, nakoľko to reguluje norma EÚ. Z vyššie uvedeného vyplýva, že CBD nie je možné umiestňovať na trh v SR (ani v celej EÚ) ako potravinu alebo zložku potravín (vrátane výživových doplnkov), nakoľko sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia (EÚ) č. 2015/2283. Použiť v potravinách sa bude môcť až po prípadnom schválení na úrovni EÚ a zapísaní do úniového zoznamu nových potravín, v ktorom budú uvedené aj podmienky, za ktorých možno predmetnú novú potravinu používať (tzn. kategórie potravín, do ktorých možno CBD pridávať, najvyššie prípustné množstvá CBD v týchto potravinách, prípadne aj špecifické požiadavky na označovanie takýchto potravín). Čo však neplatí pre CBD olej, ak nie je predávaný ako potravina.

Ako teda CBD funguje a pôsobí na náš organizmus? Za všetkým je endokanabinoidný systém (ECS)

Endokanabinoidný systém je zložitý biologický systém v ľudskom organizme, ktorý bol objavený v 90. rokoch dvadsiateho storočia. Aj keď je veda na vyspelej úrovni stále nemáme kompletné informácie o jeho fungovaní a interakciách. Na základe doposiaľ zistených informácií odborníci tvrdia, že ovplyvňuje niekoľko dôležitých funkcií a procesov, vrátane chuti do jedla, spánku, reprodukcie, nálady a pamäte.

Zaujíma vás viac? Vypočujte si náš dôležitý podcast o CBD.

VYPOČUŤ

 

Endokanabinoidný systém človeka sa skladá z troch hlavných zložiek a to:

Endokanabinoidov – zlúčeniny, ktoré si ľudský organizmus dokáže sám syntetizovať. Endokanabinoidy majú iné chemické zloženie než kanabinoidy obsiahnuté v konope, no ich farmakologické účinky sú veľmi podobné. Taktiež sú nazývané ako endogénne kanabionidy. Poznáme zatiaľ dva kľúčové endokanabinoidy a to  anandamid a 2-arachidonoylglyerol, ktoré pomáhajú udržiavať hladký chod vnútorných funkcií ľudského tela.

Endokanabinoidných receptorov, na ktoré sa endokanbinoidy viažu a tým signalizujú, že endokanabinoidný systém musí konať. Poznáme dva hlavné endokanabinoidné receptory: CB1 receptory, ktoré sa väčšinou nachádzajú v centrálnom nervovom systéme a sú zodpovedné za riadenie koordinácie, pohybu, bolesti, chuti do jedla, pamäte a nálady. CB2 receptory ktoré sa nachádzajú v periférnom nervovom systéme a vo veľkej miere ovplyvňujú bolesť a zápal. Endokanabinoidy sa môžu viazať na ktorýkoľvek z týchto receptorov. Účinky závisia od toho, kde sa receptor nachádza, a ktorý endokanabinoid sa naň viaže.

Enzýmov. Tie sa v ľudskom organizme vyskytujú v mnohých formách, ale iba dva typy enzýmov štiepia endokanabinoidy.

Tieto všetky zložky sa v organizme nachádzajú a sú aktívne bez ohľadu na to, či kanabinoidy akýmkoľvek spôsobom a forme do tela dostávate alebo nie.

Odborníci a vedci stále skúmajú, ako CBD pôsobí a ovplyvňuje ECS. Predpokladá sa, že CBD bráni rozkladu endokanabinoidov, čo ma za následok ich väčší vplyv na organizmus. Skúma sa taktiež možnosť, že CBD sa viaže na receptory, ktoré zatiaľ neboli objavené.

Čo však doterajšie výskumy naznačujú je, že CBD má na ľudský organizmus pozitívne účinky a to obzvlášť pri niektorých zdravotných komplikáciách.

Aké pozitívne účinky môžeme od CBD očakávať?

Pomoc pri úzkosti a depresiách

Úzkosť a depresia sa zvyčajne liečia medikamentami, ktoré môžu spôsobovať množstvo vedľajších účinkov ako ospalosť, nespavosť, sexuálnu dysfunkciu a bolesti hlavy. Na základe štúdií na zvieratách a ľuďoch sa CBD olej javí, ako veľmi dobrá alternatíva pre tieto liečivá. Potvrdzuje to aj táto štúdia, počas ktorej sa sledovala vzorka 72 dospelých ľudí ktorí mali problémy s úzkosťou. Po prvom mesiaci nastalo zlepšenie u 57 pacientov a pretrvávalo až do ukončenia štúdie. Pozitívne účinky CBD v tejto oblasti súvisia so schopnosťou vplývať na receptory serotonínu, ktorý reguluje náladu a sociálne správanie.

Pamäť

University College London na svojich stránkach uvádza, že dávka kanabidiolu (CBD) pomohla zvýšiť prietok krvi do hipokampu, dôležitej oblasti mozgu spojenej s pamäťou a emóciami. V článku sa ďalej uvádza, že odborníci, ktorý sa podieľali na  štúdii publikovanej v Journal of Psychopharmacology naznačujú, že CBD je účinné pri príznakoch psychózy, úzkosti a môže zlepšovať funkciu pamäte.

Nespavosť

V tejto publikácií z oblasti psychológie sa uvádza, že stredné a vyššie dávky CBD môžu mať vplyv na endokanabionidný systém so sedatívnymi účinkami. Na stránkach Harvardskej Univerzity sa potvrdzuje toto tvrdenie so záverom, že CBD olej môže pomôcť pri nespavosti a u ľudí, ktorí majú problémy so zaspávaním. V ďalšej prípadovej štúdií tykajúcej sa úzkosti, nespavosti a PTSD u detí odborníci došli k záverom, že CBD je účinné pri znižovaní úzkosti a nespavosti.

Bolesti

Kanabiniody, ako napríklad CBD, môžu ponúknuť užitočné nové spôsoby liečby pre ľudí s chronickými bolesťami. Táto publikácia z roku 2020 uvádza, že CBD môže mať pozitívny vplyv na zmierňovanie chronickej bolesti, zlepšovanie spánku a znižovanie zápalov v tele. Ďalšia štúdia tieto tvrdenia podporuje a v závere sa uvádza, že existujú dôkazy, na základe ktorých môžeme uviesť, že kanabinoidy sú bezpečné a účinné pri neuropatickej bolesti a tiež pri zmierňovaní bolesti u pacientov so zhubnými ochoreniami. Medzi ďalšie výhody patrí, že subjekty si nevytvárajú toleranciu na účinky CBD, takže by sa časom nemuseli zvyšovať dávky.

Je však potrebných viac dôkazov a výskumov v tejto oblasti na stanovenie terapeutického potenciálu CBD a na stanovenie bezpečných a účinných dávok proti bolesti.

Akné a zápaly

Na základe výsledkov posledných vedeckých štúdií môže CBD olej pomôcť pri liečbe akné najmä kvôli jeho protizápalovým vlastnostiam a schopnosti znižovať produkciu kožného mazu. Vo výsledkoch štúdie uskutočnenej na ľuďoch sa uvádza, že CBD olej zabraňoval aktivite v mazových žľazách. Tieto žľazy sú zodpovedné za produkciu kožného mazu, ktorého nadbytok stojí za vznikom akné. CBD má taktiež antioxidačný účinok čo spolu s protizápalovými vlastnosťami môže mať pozitívne účinky aj pri iných kožných ochoreniach ako napríklad ekzém, psoriáza, citlivá pokožka a pod.

Kanabidiol je účinný a zmierňuje príznaky aj pri vážnejších stavoch a ochoreniach. Ide najmä o epilepsiu, Alzheimerovú chorobu a niektoré druhy rakoviny. Pri liečbe epilepsie je v USA schválené liečivo Epidiolex (purifikovaná forma CBD) pričom FDA agentúra po rokoch výskumov schválila toto liečivo ako účinné a bezpečné. Využíva sa najmä na liečbu Dravetovho syndrómu a Lennox-Gastautovho syndrómu, pričom ide o zriedkavé formy epilepsie, ktoré sa ťažko liečia bežne dostupnými liekmi. Syntetické lieky, ktoré by sa zameriavali na endokanabinoidný systém, ako CBD zatiaľ nie sú dostupné.

Čo sa Alzheimerovej choroby týka, bolo vykonaných veľké množstvo štúdií na zvieratách a ľuďoch. Zo zistení uvedených v publikácií z roku 2019 sa uvádza, že CBD môže pomôcť spomaliť nástup a progres Alzheimerovej choroby avšak je potrebný a prebieha ďalší výskum zameraný na dávkovanie. Už v roku 2012 sa v tejto publikácií odborníci zaoberali myšlienkou, že CBD môže slúžiť ako prevencia pri šírení niektorých druhov rakoviny. Niektoré ďalšie štúdie sa zaoberajú úlohu CBD v prevencii rastu rakovinových buniek, ale výskum je stále v počiatočných štádiách. Národný onkologický inštitút v USA vydal stanovisko, že CBD môže pomôcť zmierniť príznaky rakoviny a taktiež vedľajšie účinky súvisiace s liečbou. Účinok CBD, ktorý je sľubný pre liečbu rakoviny, je jeho schopnosť zmierňovať zápal a meniť reprodukciu buniek. CBD má za následok zníženie schopnosti reprodukcie niektorých typov nádorových buniek. Vo všeobecnosti syntetické lieky zatiaľ nie sú tak účinné v pôsobení na endokanabinoidný systém, ako to je v prípade CBD.

Odporúčania, resp. na čo si v súvislosti s užívaním CBD dávať pozor

Napriek tomu, že CBD má na ľudský organizmus veľké množstvo pozitívnych účinkov, môžu sa prejaviť aj tie negatívne. Zatiaľ je dostupných veľmi málo výskumov zaoberajúcich sa problematikou negatívnych vedľajších účinkov.

V tejto štúdii sa odborníci venovali práve vedľajším účinkom a z jej záverov vyplýva, že najčastejšie vyskytujúcimi vedľajšími účinkami boli únava, hnačky, zmeny chuti do jedla a zmena hmotnosti. V niektorých zdrojoch sa taktiež uvádza nevoľnosť a podráždenosť. Ďalšou miernou nevýhodou je, že CBD môže nežiaduco reagovať s inými liekmi. V prípade, že užívate iné lieky, je dôležité sa pred užívaním CBD oleja poradiť s odborníkom.

Pri užívaní CBD sa snažte vyhnúť týmto chybám

Neriaďte sa najnižšou cenou alebo bombastickými sloganmi. Kupujte CBD olej iba od overených výrobcov/predajcov. Vyberajte kvalitný produkt, ktorý obsahuje správnu hladinu kanabinoidov a neobsahuje ďalšie chemické látky, ktoré môžu byť škodlivé. Aj v tomto prípade platí, že radšej si za kvalitu priplaťte.

Neriskujte. Pri dávkovaní sa riaďte pokynmi, ktoré udáva predajca/výrobca, alebo sa poraďte s príslušným odborníkom. Taktiež zvoľte vhodnú aplikáciu CBD, keďže je viac možnosti prijímania (inhalovanie, natretie na pokožku, orálna konzumácia).

Takže ako, je CBD gamechanger?

CBD môže byť spomínaný GAMECHANGER za dodržania 3 podmienok:

 • vyhnete sa vyššie uvedeným chybám
 • nepatríte do skupiny ľudí, pri ktorých negatívne účinky prevážia tie pozitívne
 • v budúcnosti bude lepšia regulácia CBD produktov.

Regulácia je potrebná z dôvodu, aby ľudia dostávali tie najkvalitnejšie produkty. Samozrejme, ako bolo uvedené v predchádzajúcich častiach článku, sú potrebné ďalšie štúdie, aby sme pochopili mechanizmy účinkov, využili plný potenciál a právom ho mohli nazývať GAMECHANGER.

Láka vás táto novinka? Chcete zistiť, či vám prinesie spomínané benefity? Vyskúšajte náš prémiový Powerlogy CBD + CBG olej. Garantujeme prvotriednu kvalitu, 100 % bez THC. Konope pestované na slnečných pláňach Sardínie, extrahované šetrnou metódou CO2 vo Švajčiarsku.

Zhrnutie na záver

 • Kanabidiol (CBD), nie je na rozdiel od THC psychoaktívny.
 • CBD bolo na Slovensku vyňaté zo zoznamu psychotropných látok.
 • CBD má na ľudský organizmus pozitívne účinky, obzvlášť pri niektorých zdravotných komplikáciách.
 • CBD môže mať pozitívny vplyv na zmierňovanie chronickej bolesti, zlepšovanie spánku a znižovanie zápalov v organizme.
 • Kupujte CBD olej iba od overených výrobcov resp. predajcov.

Zdroj obrázkov: Unsplash

Komentáre 1

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Máte aj nejaké porovnanie/odporúčanie spôsbu užívania? Uvádzate inhalovanie, natretie na pokožku, orálna konzumácia. Otázka ale je, na základe čoho sa mám rozhodnúť o spôsobe, príp. ak ma viete odkázať na nejaký informačný zdroj aj priamo k tomuto.

Ahoj.Ano a je smutné že do 1.5.2021 bolo nehalucinogenne CBD medzi zakazanymi latkami na Slovensku.Boli.sme jediny v europe kde bolo CBD zakazané.To iba dokazuje zaostalost tejto našej krajiny a ludi v nej žijucich.Farma priemysel vladne svetu.Ak by poslankyňa Cigániková nemala choré detsko ktoremu zaberá CBD ltoré kupovala v zahraničí zrejme dodnes by neexistovalo dekriminalizovanie CBD.🤣😂🤣.Inak fajn článok.

-7 % na prvý nákup

Odoberajte Powerlogy newsletter a vychutnajte si zdravé potraviny výhodne.