Využite jesenné upratovanie skladu! A ako BONUS si v košíku pridajte tyčinku Upgraded Collagen Bar ako darček.

Toto je biohacking: Nič abstraktné, ale progresívny pohľad na praktický sebarozvoj

 • čítanie na 11 min.

Toto je biohacking: Nič abstraktné, ale progresívny pohľad na praktický sebarozvoj

Z jazykového pohľadu je biohacking milý buzzword. Podstata za formou však vôbec nezaostáva. Ide zároveň o užitočný a obsahovo bohatý termín. Predstavuje cieľavedomú a na vedeckých faktoch založenú snahu pochopiť fungovanie vlastného tela. Na základe tohto poznania je možné ho následne aktívne zlepšovať a postupne prispôsobovať vlastnej individualite. Ešte výstižnejšie a komplexnejšie možno hovoriť o celkovom posilňovaní vlastného ja. Organizmus totiž nie je len mechanika a biochémia, ale rovnocenne aj vedomie a psychika.

Kľúčové posolstvá

 • Biohacking je systémový prístup, ako naozaj získať schopnosť počúvať vlastné telo.
 • Je to zároveň spôsob, ako komplexne zlepšiť svoju vlastnú životosprávu.
 • Životospráva je pritom vždy komplexnou záležitosťou prepojenia tela a mysle.
 • Na to, aby človek vedel urobiť zmenu či korekciu, musí najprv dobre poznať sám seba.
 • Poznať sám seba však znamená porozumieť procesom, ktoré sa v tele pravidelne odohrávajú.
 • Ak sme chronicky unavení a vyčerpaní, niekde bude určite problém a je načase to začať riešiť.
 • Kvalifikované porozumenie vyžaduje čerpať z dobrých zdrojov a stavať na faktoch a vede.
 • Biohacker môže byť každý, kto má záujem experimentovať, testovať a optimalizovať.

Biohacking je systémový prístup k lepšej realizácii vlastného potenciálu. Cieľom je prevziať kontrolu nad vlastnou energiou, výkonom a zdravím. Základom je neustále spoznávanie sa, hľadanie a vyhodnocovanie príčin a efektov na základe vedeckých faktov. Biohacker/ka slepo nenasleduje, ale myslí kriticky a vždy v kontexte, aby pre seba našiel/našla individualizované riešenie. Dôležité je rozoznať v chaose vzorce a vytvoriť si z nich vlastný poriadok, ktorý sa však nesmie stať dogmou, lebo človek sa, rovnako ako jeho prostredie, časom neustále mení.
Koncept „hackovania“ vlastného tela však nie je niečo, čo sa týka len vyvolenej hŕstky odovzdaných jedincov, ktorí majú čas zaradený v kategórii prebytkových komodít. Práve naopak, kroky vedúce k efektívnejšiemu či stabilnejšiemu výkonu vlastného tela a umu, majú a musia byť kompatibilné s bežným rytmom a dennou chronológiou súčasného office života. Každý potenciálny biohacker či biohackerka by mal venovať pozornosť štyrom základným oblastiam – kvalitnej faktografii, kritickému mysleniu, dôslednému sebapoznaniu a až následne praktickej aplikácii krokov, ktoré postupne menia neželané a vytvárajú nové efektívnejšie návyky.

Nepoznáme – nevieme – nezmeníme

Tu naozaj neplatí známe „fake it till you make it“, čiže predstierajme, že niečo vieme, až kým  sa to nenaučíme či to nezrealizujeme. Dôsledná a dôveryhodná informovanosť je pre čokoľvek, čo chce človek dosiahnuť v oblasti lepšej reakcie či pripravenosti svojho tela, kľúčová.

 1. Tvrdé fakty: Nie hlavy či mysle. Tie musia byť, naopak, otvorené. Kľúčom je kritické spracovanie informácií, porozumenie základom štatistiky a schopnosť rozoznať relevantný výskum od domnienok a pavedy. Táto cesta začína výberom výlučne hodnoverných zdrojov, ktoré sa odvolávajú na špičkový výskum a seriózne opakované vedecké a laboratórne testy. Pre mnohých možno jasné ako letný deň, ale dnes stále dôležitejšie si opakovane pripomínať.
 2. Umenie čítať: To vie takmer každý. Len málo ľudí však aj naozaj rozumie obsahu a ešte menej kontextu. Hovoríme najmä o zložení potravín, rozlišovaní a porozumení zaužívaných pojmov v potravinárskom a spracovateľskom priemysle. Asi dokážeme vymenovať viac druhov olejov alebo vieme, že glukózový sirup je sladký, ale vieme aj, čo sa na čo a prečo používa? Edukovaný spotrebiteľ by mal mať lepšiu odpoveď ako len to, že to niekto povedal či napísal.
 3. Rozumieť súvislostiam: Ak už suverénnejšie navigujeme medzi pojmami či dokonca rozlišujeme medzi glykolýzou a ketózou, ďalšou fázou je poznať príčinno-následné vzťahy. Tie však tiež treba vnímať v kontexte. Iné množstvo sacharidov a kalórií pre kvalitný metabolizmus potrebuje aktívny športovec a iné výkonný manažér, ktorý pracuje viac hlavou. Zhodnotiť svoje správanie predtým a kriticky vnímať súčasný stav sú cestou, ako to dosiahnuť.
 4. Opustiť dogmy: Najťažšia vec, bez debaty. Dlhoročné stereotypy vedú až k takmer liturgickým dogmám. Rady starých mám sú často pravdivé, ale iste nie vo všetkom a najmä za iných civilizačných okolností. Mäso či bez? Káva či čaj? Treba sa zmieriť s tým, že neexistuje univerzálne správny spôsob. Moderná veda nemá dogmy, spochybňuje, testuje.

Naozaj kritické myslenie nie je žiadna lineárna čiara, ktorú nám niekto nakreslí podľa pravítka.

Sám sebe, sám seba

Byť sám sebe pánom a dobre sám seba či samu seba poznať. Toto je oblasť, ktorá je dôležitá, aj keď človek nemá biohackerské ambície. Na začiatok stačí vedieť napríklad povedať obyčajné nie, ak to tak cítime. Treba tiež dobre poznať dôvody, prečo niečo robíme či nerobíme. Nejeme sacharidy, lebo vieme, že nám to naozaj prospieva? Alebo mäso, lebo veríme, že tak pomôžeme svetu, či je to skôr preto, že niekto, koho followujeme či uznávame, tvrdí, že vraj hnije v črevách? Žiť samoúčelne v istom druhu asketizmu nemá význam. Skôr ide o dosiahnutie osobnej rovnováhy, kde sa rozum, kompromisy a radosť zo života vzájomne dopĺňajú.

 1. Kvalitný spánok: Málokto ten svoj však aj skutočne pozná, nie to ešte cirkadiánne  či iné biorytmy. Zbežná analýza spánku sa dá dnes pomocou aplikácií zrealizovať aj doma. Nedostatok denného svetla či absencia hodnotného spánku totiž výrazne ovplyvňuje mozog. Ten potom žiada viac stimulantov, cukru a tam niekde zažína tá povestná negatívna špirála. U väčšiny ľudí je spánok prvým faktorom, kde začať pri snahe napraviť vlastnú životosprávu.
 2. Limity a intolerancie: Ak chceme pozitívne rozvíjať to, čo nám robí dobre, mali by sme v prvom rade vedieť o tom, čo nám dobre nerobí. Ak naša imunita musí bojovať s alergiami či intoleranciami, organizmus to vyčerpáva. Veľa ľudí ani netuší, prečo sú unavení. Pritom niekedy stačí v strave vynechať lepok či niečo iné, s čím si naše telo nevie celkom rady. Platí to, aj keď cieľom je postupne znížiť celkovú precitlivenosť organizmu a posilniť imunitu.
 3. Pevná vôľa: Tiež ide len o „sval“, ktorý sa dá trénovať. Treba si však uvedomiť, že ak mozog nemá živiny, nastupuje fyziológia hladu. Hľadá najľahšiu cestu a hasí len urgentné požiare. Pud prežitia tu pod tlakom stresu na dennej báze zväčša zvíťazí nad výživovým ratiom. Výsledkom sú podráždené reakcie a neželané nutričné „skratky“. Ak nechceme fungovať len reaktívne, vedzme, že pevná vôľa v asketickom stave zväčša zlyhá.
 4. Pravidelná prevencia: Klasické pravidelné prehliadky typu krv a cholesterol sú síce fajn, ale nepostačia. Chce to niečo ako individualizovanú komplexnú analýzu biomarkerov typu n-of-1. Ideálne doplnenú o analýzu variability srdečného rytmu, tzv. HRV. Tá vie vyhodnotiť mieru stresu, ako sa s ním telo vyrovnáva, a teda aj riziká, ktoré z toho pre jedinca vyplývajú.

Prevencia je nuda, ale zachraňuje život či zvyšuje jeho komfort. Tak to proste je, bodka.

Praktický biohacking začína až tu

Ak sa človek seriózne nepovenuje väčšine z vyššie uvedených vecí, k skutočnému fine-tuningu vlastného tela, ktorého cieľom je postupne zvýšiť svoj fyzický aj mentálny potenciál, sa zrejme nedostane, resp. urobí v štádiu pokus – omyl množstvo zbytočných chýb. Biohacking začína v hlave, ale najmä zberom a rešeršou dobrých zdrojov a informácií.

 • Nutričné návyky: Menej cukru, toxínov, občasný pôst či väčší podiel esenciálnych nenasýtených mastných kyselín v strave s cieľom naštartovať ketogénne procesy v tele patria medzi ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť aj bez vojenskej sebadisciplíny. Výber kvalitných potravín je už vzhľadom na prevažne pesticídny agrosektor o niečo ťažší, ale nie nemožný. Jedlo totiž nie je výdavok, ale investícia. Ak chceme pracovať s vlastným telom, musíme najprv rozumieť procesom, ktoré sa v ňom dejú.
 • Tréning tela: Bez fyzickej kondície to veru nepôjde. Posilňovanie jadrových svalov, ktoré podporujú pohybový aparát, ale aj notoricky známe a „obyčajné“ správne držanie tela pri chôdzi či kancelárskom sedení. V ďalšej fáze nastupuje monitoring tepovej frekvencie ako mechanizmus včasného varovania či podpora procesov až na mitochondriálnej úrovni. Áno, klasické otužovanie prospieva, ale biohacking z neho robí až jeho komplexná aplikácia.
 • Mentálna stimulácia: Naučiť sa pracovať s vlastným stresom a predchádzať mu je jednou z kľúčových schopností biohackera či biohackerky. Dychové cvičenia, meditácia, pár minút na slnku či ležiačky na tráve, ale aj aktívny oddych športom, sex či jednoduchá, ale dnes o to vzácnejšia pohoda či radosť z maličkostí – to všetko prospieva duchu aj telu. S tým všetkým sa dá zároveň aktívne pracovať a ladiť tak, aby sme maximalizovali úžitok.
 • Osobné štatistiky | Ako každá systematická a kvantifikovateľná metóda, ani Biohacking sa nezaobíde bez zberu a analýzy dát. Aplikácia či klasický denník, v rámci ktorého si zaznamenávame vlastné reakcie a neskôr sledujeme svoj progres a vyhodnocujeme, čo našu výkonnosť stimuluje či, naopak, tlmí. Čokoľvek skúsime, nesmie byť postavené len na náhode. Ak sa nám konkrétny postup, jedlo či výživový doplnok osvedčí, vieme ho zopakovať a overiť.

Biohackerská základňa

Nie je to tajné miesto v nepreskúmaných vodách južného Pacifiku ani v temných lesoch stredného Slovenska, ale tento web. Postupne budeme prinášať články, ktoré budú všetko, čo sa nachádza aj v tomto texte, rozmieňať na praktické drobné. Zároveň budeme prinášať veľmi konkrétne tipy, ako efektívne posúvať a zlepšovať samých seba. Naším cieľom je poskytnúť hodnotné inšpirácie, odporučiť kvalitné zdroje a tipy z globálnej biohackerskej scény a zároveň pritom zohľadniť naše kultúrne a spotrebiteľské prostredie. Chceme zároveň spomedzi viacerých relevantných faktorov poukázať na tie najdôležitejšie, ale tiež na tie menej konvenčné, ktoré sú však efektívne.

Privítame každý konštruktívny názor či seriózny postreh na tému sebazlepšovania tela, mysle, ale i ducha = komplexného biohackingu. Vyznávame zásady rešpektujúcej komunikácie, ktorá nevylučuje žiadnu kritiku, ale hate za komunikáciu nepovažuje. V zásade ide o princíp rešpektujme a budeme rešpektovaní.
Ak začneme žiť viac každým svojím dňom, zlepšovať jeho kvalitu a viac si uvedomovať prítomnosť, zlepší to v konečnom dôsledku celý náš život v zmysle hesla „Power up your day, power up your life“.

Powerlogy Team

Komentáre 1

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

[…] nie je nič abstraktné, predstavuje totižto progresívny pohľad na praktický sebarozvoj. Ak chceme niečo zmeniť, musíme poznať seba samého, teda rozumieť procesom, ktoré sa […]

-7 % na prvý nákup

Odoberajte Powerlogy newsletter a vychutnajte si zdravé potraviny výhodne.